Login
Login

Brazil Network Rankings

Learn more about how these ranks are calculated
  AS Name Peer Rank Cone Rank Eyeball Rank Host Rank v4 Space Rank v6 Space Rank
BR AS16735 Algar Telecom #18 (959) #1 (3333) #20 #15 (11.4 K) #13 (533.8 K) #9 (256.0 K)
BR AS10429 TELEFÔNICA BRASIL S.A #29 (344) #2 (2276) #77 #39 (2.1 K) #9 (2.1 M) #61 (22.9 K)
BR AS262589 INTERNEXA Brasil #20 (879) #3 (1614) #16 #137 (304) #21 (213.8 K) #8 (256.0 K)
BR AS53013 W I X NET DO BRASIL LTDA - ME #28 (356) #4 (1510) #2446 #261 (59) #149 (3.2 K) #28 (64.0 K)
BR AS7738 V.tal #42 (208) #5 (1453) #4 #67 (909) #4 (7.1 M) #1 (1.1 M)
BR AS4230 Claro (Embratel) #22 (534) #6 (1283) #5 #29 (3.7 K) #5 (5.4 M) #5 (320.0 K)
BR AS61568 ALOO TELECOM - FSF TECNOLOGIA SA #27 (395) #7 (1007) #271 #241 (81) #113 (12.5 K) #28 (64.0 K)
BR AS14840 BR.DIGITAL #1 (5069) #8 (936) #102 #124 (332) #50 (64.0 K) #10 (224.8 K)
BR AS26615 TIM S/A #62 (122) #9 (826) #3 #94 (505) #2 (9.8 M) #12 (192.0 K)
BR AS61832 Giga+ Empresas #10 (2051) #10 (823) #153 #298 (22) #102 (16.2 K) #26 (64.0 K)
BR AS22356 Durand do Brasil Ltda #19 (925) #11 (792) #3194 #75 (763) #77 (28.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS267613 ELETRONET S.A. #24 (467) #12 (772) #3449 #316 (4) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS28368 Wirelink (Sobralnet) #37 (244) #13 (747) #163 #185 (168) #86 (24.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS264409 Huge Networks #3 (3399) #14 (612) #3449 #259 (62) #154 (2.0 K) #148 (6)
BR AS53062 GGNET TELECOM BACKBONE #17 (1402) #15 (584) #53 #148 (269) #87 (23.8 K) #28 (64.0 K)
BR AS28329 G8 NETWORKS LTDA #32 (298) #16 (535) #517 #171 (204) #61 (44.0 K) #39 (40.8 K)
BR AS8167 V.tal #59 (131) #17 (435) #9 #49 (1.4 K) #8 (4.3 M) #2 (1.0 M)
BR AS263444 Open X Tecnologia Ltda #49 (163) #18 (401) #3375 #311 (9) #154 (2.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS272713 CDN Star Ltda #26 (405) #19 (361) #3449 #318 (2) #161 (256) #28 (64.0 K)
BR AS52873 Softdados Telecomunicações #64 (117) #20 (353) #753 #260 (61) #146 (4.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS28598 MOB #38 (241) #21 (346) #17 #138 (297) #60 (45.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS28283 Adylnet Telecom #2 (3859) #22 (340) #128 #65 (928) #79 (27.0 K) #14 (128.0 K)
BR AS53087 TELY Ltda. #46 (186) #23 (330) #385 #12 (15.2 K) #115 (12.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS271253 LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA #39 (234) #24 (307) #308 #262 (58) #146 (4.0 K) #17 (68.0 K)
BR AS23106 American Tower Brasil #30 (329) #25 (299) #636 #133 (311) #24 (156.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS28663 FLYS INTERATIVA LTDA #44 (198) #26 (293) #3438 #319 (1) #130 (8.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS263009 FORTE TELECOM LTDA. #52 (156) #27 (277) #1336 #290 (30) #149 (3.2 K) #28 (64.0 K)
BR AS11432 Telium Telecomunicações Ltda #36 (249) #28 (251) #247 #70 (883) #62 (42.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS52965 1Telecom #43 (201) #29 (246) #59 #215 (114) #100 (17.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS28146 MHNET TELECOM #54 (149) #30 (226) #19 #151 (265) #56 (58.8 K) #14 (128.0 K)
BR AS263903 INFORBARRA TELECOM #55 (147) #31 (205) #209 #284 (36) #142 (5.0 K) #55 (28.0 K)
BR AS21574 Century Telecom Ltda #31 (327) #32 (195) #1418 #195 (151) #111 (13.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS52554 S. A. da Silva Junior #67 (110) #33 (188) #494 #305 (15) #148 (3.5 K) #18 (68.0 K)
BR AS262907 Brasil TecPar #65 (115) #34 (179) #39 #74 (778) #38 (82.5 K) #28 (64.0 K)
BR AS16397 EQUINIX BRASIL #93 (70) #35 (176) #3449 #320 (0) #159 (768) #154 (0)
BR AS53181 K2 Telecom e Multimidia LTDA ME #57 (139) #36 (164) #212 #293 (27) #126 (9.0 K) #70 (12.0 K)
BR AS269096 NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI #54 (149) #37 (153) #577 #288 (32) #142 (5.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS28186 ITS TELECOMUNICACOES LTDA #33 (272) #38 (150) #35 #144 (277) #44 (68.0 K) #14 (128.0 K)
BR AS269194 STAR1 INTERNET #58 (136) #39 (144) #84 #279 (41) #142 (5.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS52925 Ascenty Data Centers e Telecomunicações S/A... #35 (255) #40 (142) #3412 #34 (2.7 K) #81 (26.2 K) #28 (64.0 K)
BR AS28343 Unifique Telecomunicações SA #58 (136) #41 (135) #12 #26 (4.1 K) #16 (259.5 K) #6 (320.0 K)
BR AS52863 UPX TECNOLOGIA LTDA #61 (123) #42 (127) #3449 #279 (41) #154 (2.0 K) #149 (5)
BR AS265269 MEGA TELEINFORMATICA EIRELI #63 (121) #43 (124) #1224 #306 (14) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS28126 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A #49 (163) #43 (124) #8 #90 (528) #39 (82.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS52872 VOANET Telecomunicações Ltda. #79 (85) #44 (123) #504 #299 (21) #146 (4.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS262503 WIKI TELECOMUNICACOES EIRELI #66 (111) #45 (120) #252 #261 (59) #138 (6.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS28260 ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EP... #13 (1858) #46 (119) #129 #250 (71) #103 (16.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS52573 TECHNET NETWORKS LTDA #131 (32) #47 (117) #362 #305 (15) #123 (9.8 K) #28 (64.0 K)
BR AS262355 VSX Networks #71 (104) #48 (115) #2843 #194 (152) #130 (8.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS61599 EAI TELECOMUNICACOES LTDA #50 (162) #48 (115) #3449 #239 (83) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS263073 DTEL TELECOM #75 (94) #49 (114) #21 #283 (37) #100 (17.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS268696 TUDDO INTERNET LTDA #56 (140) #50 (113) #1591 #309 (11) #154 (2.0 K) #56 (26.1 K)
BR AS262462 Aranet Comunicacao Ltda #70 (105) #50 (113) #143 #303 (17) #109 (14.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS262847 Hoinaski & Sklasky Ltda #72 (100) #51 (112) #96 #237 (86) #124 (9.5 K) #28 (64.0 K)
BR AS262999 IVI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA #86 (77) #52 (111) #259 #293 (27) #146 (4.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS52551 SAMM Sociedade de Atividades em Multimidia LT... #40 (228) #53 (104) #2602 #298 (22) #146 (4.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS61844 NEW MASTER TELECOM OPERADORA DE TELECOMUNICAÇ... #82 (82) #54 (99) #144 #305 (15) #146 (4.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS262761 Sinal Br Telecom Ltda #45 (194) #55 (89) #728 #172 (202) #111 (13.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS266931 RE Servicos de Comunicacao Multimidia #74 (96) #56 (87) #1586 #310 (10) #154 (2.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS1916 RNP - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa #5 (2984) #57 (86) #354 #101 (444) #11 (702.5 K) #92 (4.0 K)
BR AS28158 Ampernet Telecomunicações Ltda #84 (80) #58 (83) #80 #176 (194) #97 (19.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS265038 JNET PROVEDORES DE INTERNET LTDA #41 (220) #59 (82) #447 #301 (19) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS264997 Direct Telecom Ltda #78 (86) #59 (82) #305 #275 (45) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS266233 SPEED NET INFORMATICA LTDA #106 (57) #60 (81) #3282 #312 (8) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS265345 HUP TELECOM LTDA #140 (23) #61 (76) #2865 #320 (0) #158 (1.0 K) #154 (0)
BR AS268200 LIVE INTERNET #100 (63) #61 (76) #309 #291 (29) #138 (6.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS52840 Ava Telecomunicações LTDA #83 (81) #62 (74) #3180 #312 (8) #152 (2.5 K) #28 (64.0 K)
BR AS263432 CORPORATIVA TELECOMUNICACOES EIRELI ME #77 (90) #63 (73) #400 #303 (17) #142 (5.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS263966 WorldWifi #75 (94) #64 (72) #328 #294 (26) #146 (4.0 K) #14 (128.0 K)
BR AS267420 Norte.Net Telecomunicações Ltda #86 (77) #64 (72) #264 #304 (16) #151 (2.8 K) #28 (64.0 K)
BR AS267469 W8 Telecom Ltda - ME #89 (74) #64 (72) #3121 #314 (6) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS262287 Latitude.sh LTDA #68 (109) #64 (72) #67 #52 (1.2 K) #28 (136.5 K) #23 (64.0 K)
BR AS266583 TELXE DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA #94 (69) #65 (71) #1860 #317 (3) #155 (1.8 K) #89 (4.3 K)
BR AS263276 BBG TELECOM LTDA #99 (64) #65 (71) #183 #285 (35) #126 (9.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS262476 PROVEDOR BRCENTRAL.NET LTDA #81 (83) #66 (70) #383 #251 (70) #134 (7.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS17222 MUNDIVOX DO BRASIL LTDA #67 (110) #67 (69) #617 #51 (1.3 K) #29 (133.8 K) #28 (64.0 K)
BR AS28306 Voluy Telecom Eireli #110 (53) #67 (69) #2077 #294 (26) #103 (16.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS28202 Rede Brasileira de Comunicacao S/A #104 (59) #68 (68) #48 #239 (83) #22 (208.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS14868 Ligga Telecomunicações S.A. #76 (92) #68 (68) #18 #57 (1.0 K) #40 (74.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS273683 ALLREDE TELECOM LTDA #92 (71) #68 (68) #1621 #320 (0) #154 (2.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS262526 Titania Telecom #130 (33) #69 (67) #3038 #222 (102) #138 (6.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS265377 FLASH NET TELECOMUNICACOES LTDA - ME #97 (66) #70 (65) #1092 #308 (12) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS262494 Virtex Telecom #42 (208) #71 (63) #73 #277 (43) #115 (12.0 K) #12 (192.0 K)
BR AS7162 Universo Online S.A. #128 (35) #72 (62) #3431 #6 (33.9 K) #17 (257.2 K) #146 (8)
BR AS22381 Megatelecom Telecomunicacoes Ltda #87 (76) #72 (62) #2421 #156 (238) #96 (19.2 K) #28 (64.0 K)
BR AS52720 WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA #105 (58) #73 (61) #1582 #308 (12) #142 (5.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS263047 Speednet Provedor de Acesso a Internet Ltda #100 (63) #73 (61) #145 #299 (21) #122 (10.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS268042 JETNET COMUNICACAO LTDA #91 (72) #74 (60) #2764 #310 (10) #154 (2.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS61884 OLLA COMUNICACAO LTDA #83 (81) #75 (59) #876 #302 (18) #150 (3.0 K) #67 (16.0 K)
BR AS263080 GTi TELECOMUNICACOES S/A #87 (76) #75 (59) #2709 #295 (25) #138 (6.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS53115 ISPX Solucoes em Telecomunicacoes SPE Ltda #93 (70) #75 (59) #975 #305 (15) #146 (4.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS268624 Gamers Club Ltda #82 (82) #76 (58) #3103 #54 (1.2 K) #154 (2.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS266409 SECW TELECOM #101 (62) #76 (58) #2091 #311 (9) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS28198 SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA #47 (179) #76 (58) #36 #210 (121) #45 (67.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS28189 JR & JS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA #99 (64) #77 (57) #2853 #283 (37) #116 (11.5 K) #28 (64.0 K)
BR AS264556 L. Garcia Comunicações ME #119 (44) #77 (57) #2524 #302 (18) #154 (2.0 K) #86 (4.5 K)
BR AS52871 TASCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA #81 (83) #78 (56) #83 #244 (77) #110 (13.5 K) #28 (64.0 K)
BR AS13878 UOL DIVEO S.A. #151 (12) #78 (56) #3424 #134 (309) #26 (149.0 K) #78 (8.0 K)
BR AS25933 Vogel Soluções em Telecom e Informática S/... #83 (81) #79 (55) #2216 #205 (134) #53 (60.5 K) #13 (128.0 K)
BR AS262740 VELOO NET LTDA #90 (73) #79 (55) #426 #292 (28) #130 (8.0 K) #14 (128.0 K)
BR AS53158 B R A SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA #85 (78) #79 (55) #1155 #181 (179) #118 (11.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS60503 FNX Tecnologia LTDA #14 (1779) #80 (54) #3449 #179 (188) #153 (2.2 K) #4 (512.0 K)
BR AS28220 Alares Internet #96 (67) #81 (53) #22 #155 (244) #18 (246.0 K) #14 (128.0 K)
BR AS266201 RENOVARE TELECOM #95 (68) #82 (52) #1632 #307 (13) #154 (2.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS262493 Webby Tecnologia Ltda #90 (73) #82 (52) #75 #194 (152) #124 (9.5 K) #28 (64.0 K)
BR AS263558 RD TELECOM LTDA -ME #84 (80) #83 (51) #2447 #282 (38) #150 (3.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS28359 L M TIKO KAMIDE - SVA #94 (69) #83 (51) #109 #307 (13) #77 (28.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS269595 VGRNET INFORMATICA LTDA #104 (59) #83 (51) #1240 #308 (12) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS263327 HTM Serviços de Telecomunicações EIRELI #93 (70) #83 (51) #60 #291 (29) #130 (8.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS53180 INFORTEL COMUNICACOES LTDA #4 (3166) #84 (50) #644 #277 (43) #119 (10.8 K) #28 (64.0 K)
BR AS266181 GOLDEN LINK #95 (68) #85 (49) #57 #170 (205) #135 (6.8 K) #14 (128.0 K)
BR AS266167 CELERIX TECNOLOGIA DE TELECOMUNICACOES LTDA #95 (68) #85 (49) #1412 #306 (14) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS264293 Smart Solucoes em Telecomunicacoes #94 (69) #86 (48) #2076 #308 (12) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS52900 HI TELECOM EIRELI #134 (29) #86 (48) #1068 #313 (7) #150 (3.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS268689 LINKAR TELECOM LTDA ME #103 (60) #86 (48) #3420 #320 (0) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS53065 Opcao Telecom #106 (57) #87 (47) #69 #283 (37) #98 (18.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS266445 SEA TELECOM LTDA #104 (59) #87 (47) #74 #305 (15) #126 (9.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS61678 NETWAY INFORMATICA LTDA #92 (71) #88 (46) #669 #290 (30) #142 (5.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS265442 VISUAL LINK COMUNICACOES MULTIMIDIA LTDA - ME... #104 (59) #88 (46) #257 #307 (13) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS10733 DC MATRIX INTERNET S/A #113 (50) #89 (43) #3431 #36 (2.6 K) #72 (32.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS264144 ASAP GLOBAL TELECOM #96 (67) #89 (43) #2679 #298 (22) #138 (6.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS28305 LGTEL61 INTERNET LTDA #132 (31) #89 (43) #228 #292 (28) #126 (9.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS14282 PERSIS TELECOM #103 (60) #89 (43) #2450 #272 (48) #138 (6.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS263629 MASTER TECNOLOGIA #122 (41) #90 (42) #1210 #307 (13) #146 (4.0 K) #79 (7.2 K)
BR AS263124 ZAP TELECOM LTDA #134 (29) #90 (42) #589 #298 (22) #150 (3.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS264288 GNET PROVEDOR #107 (56) #90 (42) #1633 #313 (7) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS28649 Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia SA... #109 (54) #90 (42) #15 #152 (262) #35 (106.0 K) #9 (256.0 K)
BR AS263880 WANTEL TECNOLOGIA LTDA. ­ EPP #103 (60) #90 (42) #93 #290 (30) #110 (13.5 K) #20 (64.2 K)
BR AS28258 VERO S.A #99 (64) #91 (41) #27 #262 (58) #68 (36.0 K) #7 (256.3 K)
BR AS268235 VLA TELECOMUNICACOES LTDA #82 (82) #91 (41) #2666 #302 (18) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS268659 D. S. ALVES SERVICOS DE INTERNET #134 (29) #92 (40) #1045 #302 (18) #155 (1.8 K) #28 (64.0 K)
BR AS262342 WZNET TELECOM LTDA #101 (62) #93 (39) #133 #294 (26) #142 (5.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS265144 MCD INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME #75 (94) #93 (39) #754 #301 (19) #154 (2.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS52772 SJNET TELECOMUNICACOES - EIRELI #106 (57) #94 (38) #657 #304 (16) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS264127 EMITEL - Empresa de Informatica e Telecom. LT... #110 (53) #94 (38) #1556 #315 (5) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS28624 PROVEDORA CMA INTERNET LTDA #112 (51) #94 (38) #140 #293 (27) #68 (36.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS27693 NipBr - NipCable do Brasil Telecom LTDA #94 (69) #94 (38) #2116 #208 (126) #91 (21.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS270735 COMPUTIZE NETWORK TELECOMUNICACOES LTDA #89 (74) #95 (37) #3449 #320 (0) #160 (512) #28 (64.0 K)
BR AS264329 ESTRATEGIA REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA #139 (24) #96 (36) #2902 #319 (1) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS61592 FORTLINK INTERNET CORPORATIVA #111 (52) #96 (36) #110 #309 (11) #150 (3.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS263260 ICONECT TELECOMUNICACOES INTERNET E SERVICOS ... #151 (12) #96 (36) #116 #299 (21) #146 (4.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS271255 XRNET TELECOMUNICACOES LTDA #138 (25) #96 (36) #3352 #312 (8) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS266989 ETH ENTERPRISE TECNOLOGIA LTDA #125 (38) #97 (35) #2445 #311 (9) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS28210 SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A. #111 (52) #97 (35) #13 #239 (83) #58 (53.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS266525 Eurocorp Vialux Internet Eireli #132 (31) #97 (35) #715 #316 (4) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS268503 L.L Informatica LTDA - ME #119 (44) #97 (35) #593 #312 (8) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS52579 Noroestecom Telecomunicacoes Ltda #105 (58) #97 (35) #2321 #281 (39) #142 (5.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS263998 SIM Telecom #73 (98) #97 (35) #2829 #284 (36) #154 (2.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS270340 NETCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA #111 (52) #97 (35) #1901 #313 (7) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS28145 RLINE - Soluções Inteligentes #127 (36) #97 (35) #1172 #284 (36) #130 (8.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS262532 NET ONDA SERVICOS DE INTERNET LTDA #103 (60) #97 (35) #70 #303 (17) #126 (9.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS265061 MIRIANE ARAUJO LIMA DE OLIVEIRA - ME #95 (68) #98 (34) #341 #315 (5) #156 (1.5 K) #28 (64.0 K)
BR AS262785 Click Telecom #118 (45) #98 (34) #72 #285 (35) #118 (11.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS22548 Núcleo de Informação e Coordenação do Po... #101 (62) #98 (34) #3447 #13 (14.2 K) #146 (4.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS61745 NBS Telecom #103 (60) #99 (33) #547 #183 (174) #143 (4.8 K) #28 (64.0 K)
BR AS28263 Ensite Brasil Telecomunicações Ltda - ME #154 (9) #100 (32) #2166 #202 (141) #115 (12.0 K) #40 (40.0 K)
BR AS28191 Jupiter Telecomunicacoes e Informatica Ltda #105 (58) #100 (32) #188 #292 (28) #130 (8.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS262288 Go In Tecnologia #112 (51) #100 (32) #349 #302 (18) #130 (8.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS262468 Natel Telecom Ltda. - ME #102 (61) #101 (31) #32 #264 (56) #112 (12.8 K) #100 (2.5 K)
BR AS52974 Henet Telecomunicacoes Ltda #102 (61) #101 (31) #38 #254 (67) #100 (17.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS28294 Minas Gerais Telecomunicações Ltda ME #131 (32) #101 (31) #47 #305 (15) #75 (30.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS52783 ALCANS TELECOM LTDA #142 (21) #101 (31) #52 #228 (95) #126 (9.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS263482 Megalink Servicos Ltda #120 (43) #101 (31) #366 #296 (24) #150 (3.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS53237 TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S. A. - TELEBRAS... #99 (64) #101 (31) #347 #299 (21) #31 (122.0 K) #31 (56.0 K)
BR AS262316 Ateky Internet Eireli Me #130 (33) #101 (31) #95 #254 (67) #130 (8.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS266247 ISPCORP Soluções Digitais Corporativas Ltda... #116 (47) #102 (30) #2367 #307 (13) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS268568 IMPLANTAR TELECOM SOCIEDADE LIMITADA #109 (54) #102 (30) #2048 #313 (7) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS22689 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES #108 (55) #102 (30) #122 #162 (218) #25 (153.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS28173 Dinamica Telecomunicacoes Ltda #72 (100) #103 (29) #230 #226 (97) #125 (9.2 K) #28 (64.0 K)
BR AS264996 SERVLINK TELECOM LTDA - ME #119 (44) #103 (29) #290 #313 (7) #154 (2.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS268976 Weclix Telecom S/A #111 (52) #103 (29) #33 #142 (287) #64 (39.8 K) #28 (64.0 K)
BR AS53019 infotec- serviços de provedor da internet lt... #116 (47) #103 (29) #88 #285 (35) #146 (4.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS264564 VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME #115 (48) #103 (29) #863 #302 (18) #150 (3.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS266520 VOOB TELECOM #126 (37) #103 (29) #169 #294 (26) #154 (2.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS266240 A2 TELECOM EIRELI - ME #117 (46) #103 (29) #316 #308 (12) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS52630 MOTTANET TI - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA IN... #112 (51) #104 (28) #216 #305 (15) #118 (11.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS265130 ultraconexão soluçoes eireli #129 (34) #104 (28) #471 #317 (3) #153 (2.2 K) #28 (64.0 K)
BR AS268925 TELLCORP - TELECOMUNICACOES CORPORATIVAS LTDA... #106 (57) #104 (28) #2218 #315 (5) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS265036 BMJnet Telecom #121 (42) #104 (28) #2151 #316 (4) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS269266 FIBERLINK NETWORK #139 (24) #104 (28) #3035 #316 (4) #161 (256) #28 (64.0 K)
BR AS271042 BOT INTERNET E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES L... #115 (48) #104 (28) #1627 #309 (11) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS270724 E R V SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI-ME #150 (13) #104 (28) #2567 #313 (7) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS61614 67 TELECOM #108 (55) #104 (28) #705 #303 (17) #154 (2.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS270867 Perto Network #150 (13) #105 (27) #3440 #316 (4) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS263456 MKNETWORK TELECOM LTDA ME #139 (24) #105 (27) #2230 #315 (5) #157 (1.2 K) #64 (20.0 K)
BR AS265080 AD TELECOM #107 (56) #106 (26) #630 #306 (14) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS270776 Hiperlink Telecom LTDA #130 (33) #106 (26) #2800 #318 (2) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS262903 Tubaron Telecom #107 (56) #106 (26) #629 #284 (36) #134 (7.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS28666 HOSTLOCATION LTDA #106 (57) #106 (26) #3182 #269 (51) #146 (4.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS263269 RAGTEK TECNOLOGIA #136 (27) #107 (25) #652 #280 (40) #152 (2.5 K) #28 (64.0 K)
BR AS263097 VN INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA. #136 (27) #107 (25) #924 #276 (44) #153 (2.2 K) #57 (26.0 K)
BR AS265175 AS SISTEMAS LTDA #53 (151) #107 (25) #142 #286 (34) #126 (9.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS266610 G3 TELECOMUNICACOES GLOBAL LTDA - ME #157 (6) #108 (24) #3449 #318 (2) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS61758 TOP NET SERVIÇOS LTDA #105 (58) #108 (24) #445 #301 (19) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS263250 Barbosa & Costa Ltda #118 (45) #108 (24) #112 #310 (10) #126 (9.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS262286 Netw Telecom #122 (41) #108 (24) #2492 #309 (11) #150 (3.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS28669 America-NET Ltda. #107 (56) #108 (24) #51 #114 (365) #55 (59.0 K) #26 (64.0 K)
BR AS270814 ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICACOES ... #48 (173) #108 (24) #42 #190 (157) #67 (37.5 K) #14 (128.0 K)
BR AS270358 FUSION TELECOM #121 (42) #109 (23) #1003 #308 (12) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS53231 GRUPOHOST COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA #128 (35) #109 (23) #2244 #202 (141) #140 (5.5 K) #28 (64.0 K)
BR AS52901 MINAS TELECOM #120 (43) #109 (23) #106 #286 (34) #134 (7.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS264170 Winet Brasil #108 (55) #109 (23) #2804 #314 (6) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS266516 Naveganet Comercio e Serviços Eirele #151 (12) #109 (23) #1490 #318 (2) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS265147 UP Fibra #115 (48) #109 (23) #3417 #313 (7) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS263151 CONECT TELECOM #120 (43) #109 (23) #127 #295 (25) #138 (6.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS266129 LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME #114 (49) #109 (23) #476 #310 (10) #152 (2.5 K) #14 (128.0 K)
BR AS264984 CLICKIP PROVEDORES DE ACESSO LTDA #143 (20) #109 (23) #91 #293 (27) #144 (4.5 K) #28 (64.0 K)
BR AS263025 ISPTEC Sistemas de Comunicação Eireli #135 (28) #109 (23) #1570 #293 (27) #157 (1.2 K) #28 (64.0 K)
BR AS263626 G-LAB Telecom Informatica LTDA - ME #125 (38) #110 (22) #933 #313 (7) #152 (2.5 K) #28 (64.0 K)
BR AS262474 ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA... #102 (61) #110 (22) #1086 #214 (115) #142 (5.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS52532 Speednet Telecomunicações Ltda ME #121 (42) #110 (22) #897 #305 (15) #135 (6.8 K) #14 (128.0 K)
BR AS266413 Viva Tecnologia Telecom #113 (50) #110 (22) #1416 #311 (9) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS264120 G20 Telecomunicacoes Ltda #112 (51) #110 (22) #618 #301 (19) #153 (2.2 K) #28 (64.0 K)
BR AS264112 CAMON PROVEDOR #126 (37) #110 (22) #1351 #283 (37) #154 (2.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS266094 CONEXAO MB E TELECOMUNICACOES LTDA - ME #114 (49) #110 (22) #1807 #319 (1) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS265482 NET EXPRESS BRASIL LTDA - ME #113 (50) #111 (21) #2767 #311 (9) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS61888 GFT COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA #124 (39) #111 (21) #283 #294 (26) #154 (2.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS61680 ACESSO SIMPLES EIRELI #21 (596) #111 (21) #932 #313 (7) #157 (1.2 K) #28 (64.0 K)
BR AS61817 Halley Telecom Comercio & Serviço Ltda Me #123 (40) #111 (21) #273 #312 (8) #142 (5.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS52747 Wsp Serviços de Telecomunicações Ltda #117 (46) #111 (21) #708 #298 (22) #143 (4.8 K) #85 (5.0 K)
BR AS264275 ROLIM NET TECNOLOGIA LTDA #142 (21) #111 (21) #515 #305 (15) #135 (6.8 K) #28 (64.0 K)
BR AS264562 P3 Telecom LTDA #80 (84) #111 (21) #113 #266 (54) #142 (5.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS52771 GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA #51 (159) #112 (20) #240 #295 (25) #138 (6.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS264598 DELTA TELECOM #110 (53) #112 (20) #2224 #304 (16) #153 (2.2 K) #28 (64.0 K)
BR AS271145 SPE PIAUI CONECTADO S/A #110 (53) #112 (20) #1179 #292 (28) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS265890 GR SOLUCOES TELECOM LTDA - ME #145 (18) #112 (20) #300 #306 (14) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS269558 B S V TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA #117 (46) #112 (20) #1260 #309 (11) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS52862 Redenilf Serviços de Telecomunicações Ltda... #114 (49) #112 (20) #155 #225 (99) #103 (16.0 K) #14 (128.0 K)
BR AS52941 SPACE NETWORK #105 (58) #112 (20) #816 #283 (37) #150 (3.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS265436 SkyNet Telecomunicações #118 (45) #112 (20) #3086 #311 (9) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS52950 Fund. de Apoio a Pesq. C&T do Est. de SC - FA... #156 (7) #112 (20) #3194 #304 (16) #72 (32.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS265937 ALIANCANET TELECOM #115 (48) #112 (20) #3199 #314 (6) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS265022 VIP RIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP #116 (47) #113 (19) #1793 #314 (6) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS271023 Telex Fibra #124 (39) #113 (19) #1322 #289 (31) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS262734 Rede - TuxNet #117 (46) #113 (19) #222 #302 (18) #144 (4.5 K) #28 (64.0 K)
BR AS28130 CERTTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP. #122 (41) #113 (19) #206 #282 (38) #111 (13.0 K) #14 (128.0 K)
BR AS53048 CELANTE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - E... #126 (37) #113 (19) #2119 #310 (10) #134 (7.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS262901 Vcnet Provedora de Internet Ltda. #119 (44) #113 (19) #625 #307 (13) #130 (8.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS53102 S.I. TELECOM. SERVICOS DE TELEFONIA LTDA EPP #116 (47) #113 (19) #2565 #277 (43) #130 (8.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS266460 NetGo Telecomunicações do Brasil #136 (27) #113 (19) #1727 #305 (15) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS264215 Wlenet Telecom #118 (45) #113 (19) #2969 #313 (7) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS263324 Net&Com Serviços de Informática e Telecomun... #118 (45) #113 (19) #2153 #310 (10) #154 (2.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS271201 Vianet Telecomunicacoes Ltda #113 (50) #114 (18) #1411 #312 (8) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS266302 RENOVENET TELECOMUNICACOES LTDA - ME #149 (14) #114 (18) #850 #316 (4) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS262773 Proxxima Telecomunicações #113 (50) #114 (18) #23 #259 (62) #52 (62.0 K) #12 (192.0 K)
BR AS267484 CABONNET INTERNET LTDA #115 (48) #114 (18) #811 #310 (10) #116 (11.5 K) #28 (64.0 K)
BR AS262517 NIQTURBO PIMENTEL E MOREIRA LTDA #117 (46) #114 (18) #488 #261 (59) #146 (4.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS263935 I5 TELECOM #143 (20) #114 (18) #721 #313 (7) #156 (1.5 K) #28 (64.0 K)
BR AS265290 Uplink Telecom #116 (47) #114 (18) #2763 #306 (14) #158 (1.0 K) #28 (64.0 K)
BR AS52680 BLZNET SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME #123 (40) #115 (17) #1134 #291 (29) #150 (3.0 K) #28 (64.0 K)
Results have been limited to the top 250 networks in this category.