Login
Login

AS-PLNET

Database RIPE
Full Name AS-PLNET

Total Size
111 ASNs

Members:

- Member ASN Count/Whois Name
RIPE AS-URAN-GEANT 24
RIPE AS-BASNET 9
AS8501 Institute of Bioorganic Chemistry Polish Academy of S...
AS8267 Academic Computer Centre CYFRONET AGH
AS12324 Maria Curie-Sklodowska University
AS1887 NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INS...
AS8664 University of Warsaw
AS8890 University of Warsaw
AS8633 University of Warsaw
AS8286 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczec...
AS8970 Wroclaw Centre of Networking and Supercomputing
AS12423 Nicolaus Copernicus University in Torun
AS8323 Academic Computer Centre CYFRONET AGH
AS8326 Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich
AS5550 Technical University of Gdansk, Academic Computer Cen...
AS8766 Szkola Glowna Handlowa w Warszawie
AS9112 Institute of Bioorganic Chemistry Polish Academy of S...
AS9103 Uniwersytet Zielonogorski
AS13119 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczec...
AS8508 Silesian University of Technology, Computer Centre
AS15373 Politechnika Czestochowska
AS12464 Politechnika Warszawska
AS8256 Lodz University of Technology
AS15798 University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
AS15665 Instytut Geofizyki PAN
AS8865 Politechnika Bialostocka
AS20555 Akademia WIT w Warszawie
AS21182 Opole University
AS24848 Kielce University of Technology
AS25468 Rzeszow University of Technology
AS24597 Instytut Lacznosci - Panstwowy Instytut Badawczy
AS28678 Technical University of Koszalin
AS16263 Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pulaskiego
AS31381 Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania
AS39909 Institute of Soil Science and Plant Cultivation - Sta...
AS41092 INSTITUTE OF TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASES
AS41385 KONIN-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
AS48227 Swietokrzyski Urzad Wojewodzki
AS196802 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dabrowskiego
AS48534 Centrum Informatyki Statystycznej
AS50561 Akademia Nauk Stosowanych w Elblagu
AS50934 Belarussian National Technical University
AS197552 Wyzsza Szkola Przedsiebiorczosci i Administracji w Lublinie
AS197982 Polsko-Japonska Wyzsza Szkola Technik Komputerowych
AS196887 URZAD MARSZALKOWSKI WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO
AS48183 Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach
AS44959 Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego
AS20555 Akademia WIT w Warszawie
AS25075 SWPS UNIWERSYTET
AS199279 Silesian University of Technology, Computer Centre
AS199028 Uniwersytet Medyczny w Lublinie
AS60421 Urzad Miasta Siedlce
AS199936 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
AS202121 Politechnika Warszawska Filia w Plocku
AS47404 Akademia Leona Kozminskiego
AS48395 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
AS197005 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowe...
AS201617 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA
AS25495 Kancelaria Sejmu
AS61983 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Panstwowy...
AS8962 CENTRUM OBSLUGI ADMINISTRACJI RZADOWEJ INSTYTUCJA GOS...
AS61216 Gmina Miasto Elblag NA PRAWACH POWIATU
AS197005 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowe...
AS50355 Ministerstwo Spraw Wewnetrznych
AS198522 Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji
AS200670 GMINA MIASTA TORUN
AS56904 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin - Panstwowy I...
AS199584 Miasto Bialystok
AS201209 Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Podlaskiego
AS202748 Ministerstwo Klimatu i Srodowiska
AS207012 Gmina Olsztyn
AS206006 Panstwowa Wyzsza Szkola Techniczno - Ekonomiczna im. ...
AS15606 NASK (dns.pl)
AS201125 Instytut Fizjologii i Patologii Sluchu
AS205706 Legnica Municipal Office
AS201305 WOJSKOWY INSTYTUT LACZNOSCI
AS209314 Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie
AS206802 UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA
AS207352 Wojewodztwo Swietokrzyskie
AS213088 Centrum Medyczne Ksztalcenia Podyplomowego
AS31646 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi
AS198743 Narodowe Centrum Badan Jadrowych
AS212837 Osrodek Przetwarzania Informacji - Panstwowy Instytut...